Wielicki

Telefony kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka 12-26-34-100, epuap /y885h0evy6/skrytka (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/y885h0evy6)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel: 12-278-21-40, www.mgopswieliczka.pl

Zespół terapełtów w MPGOPS Wieliczka 519-196-162

Ośrodek zdrowia – rejestracja teleporad 533-309-633, 12-279-63-01, 12-279-63-02

Pomoc dla mieszkańców

Zakup 40 tysięcy maseczek wielokrotnego użycia dla mieszkańców gminy Wieliczka

Pomoc przedsiębiorcom

wobec przedsiębiorców, których działalność gospodarcza uległa ograniczeniu – z przyczyny wyżej podanej – czynsz najmu lokali użytkowych może zostać obniżony do 50% czynszu dotychczas uiszczanego

przedsiębiorcom, którzy na skutek epidemii określonej powyżej zawiesili działalność gospodarczą czy też jej nie prowadzą, czynsz dzierżawy może zostać obniżony do poziomu stanowiącego 10% czynszu dotychczas uiszczanego

sprawy obniżenia czynszu w powyższych sytuacjach będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek najemcy

obniżenie czynszu najmu może nastąpić za okres od kwietnia do czerwca 2020r. lub do zniesienia stanu epidemii, jeśli nastąpi przed 30 czerwca 2020r.

źródło – https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/620777/Zarz%C4%85dzenie-65_2020?fbclid=IwAR3p0IktePfHeaLqNrI2a2BDN1RIRlxGYGkm_PNOZ7ljKI836Hy-r0aKBvA

Powiatowy urząd Pracy w Wieliczce

Wszystkie informacje na temat tzw. Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce:

www.wieliczka.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje na temat wsparcia można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 12 2897034, 12 2897014

Zapytania można także kierować na adres mailowy: tarcza@pupwieliczka.pl