Myślenicki

Myślenice

Władze Gminy Myślenice obniżyły czynsze za gminne lokale usługowe lub grunty, wychodząc naprzeciw handlowcom i drobnym biznesmenom, którzy ograniczyli swoją działalność ze względu na pandemię koronawirusa. Przedsiębiorcy z pewnością będą liczyć straty z uwagi na kryzys gospodarczy, dlatego burmistrz Jarosław Szlachetka apeluje także do innych właścicieli wynajmujących nieruchomości, aby pomogli w ratowaniu lokalnego biznesu.

– Jak już deklarowałem w mediach –  chcę konkretnie wesprzeć lokalne firmy, które realnie straciły dzisiaj możliwość zarobkowania i ponoszą straty w związku z pandemią koronawirusa. Jako gmina, możemy to zrobić przede wszystkim udzielając ulg w podatkach od nieruchomości, ponieważ jako burmistrz mam możliwość w uzasadnionych przypadkach umorzenia lub rozłożenia na raty nieuregulowanych należności podatkowych – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji z powodu pandemii mogą liczyć na to, że wnioski w tych sprawach zostaną rozpatrzone pozytywnie, choć na bazie obowiązujących przepisów każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Prawidłowo złożony wniosek może obejmować wyłącznie zaległość i nie może dotyczyć tych rat podatku, których termin zapłaty jeszcze nie minął.

– Podjąłem decyzję, że przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki kryzysu gospodarczego będą mieć obniżone stawki czynszowe z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Myślenice. Od pierwszego kwietnia dla wszystkich, którzy zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem, stawka czynszu zostanie obniżona – nawet do poziomu 1 zł + VAT. Według tych samych zasad, przez najbliższy miesiąc czynsze będą pobierane za lokale wynajmowane w samorządowych instytucjach kultury oraz gminnych. Jeżeli sytuacja będzie się utrzymywała okres ulgi będzie mógł zostać wydłużony. Czynsze naliczone i nieopłacone w miesiącu marcu mogą zostać umorzone w całości lub części – wyjaśnia Jarosław Szlachetka.

Ta decyzja pozwoli firmom, które w tym momencie nie zarabiają, a wynajmują lokale lub grunty od Gminy Myślenice, że będą mogły obniżyć swoje koszty. Przypominamy również, że ustawowo nastąpiło przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów – do dnia 30 czerwca 2020r. W tym zakresie nie ma konieczności podejmowania żadnych działań.

Gmina Myślenice zawiesza opłaty za przedszkola i żłobek

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zdecydował o zawieszeniu opłat za czesne i wyżywienie w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobku samorządowym.

Zgodnie z decyzją burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i żłobka samorządowego placówki w Gminie Myślenice nie będą pobierać opłaty określonej w § 2 Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przyszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

WRÓĆ