Chrzanowski

Chrzanowska Tarcza Antykryzysowa obejmuje:

1. Uruchomienie Chrzanowskiego Centrum Wolontariatu, które pomaga osobom starszym i niesamodzielnym w zakupach i innych drobnych sprawach życia codziennego. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 885 802 952
2. Uruchomienie bezpłatnego telefony do terapeuty i psychologa – akcja „Samemu nie znaczy samotnie”. Specjaliści dyżurują pod nr telefonów: 32 735 69 39, 32 735 69 35
3. Umorzenie 100% czynszów najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej objętej całkowitym zakazem prowadzenia, na cały okres obowiązywania zakazu.
4. Umorzenie 50% czynszów najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych i gruntów w przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25%, na okres 3 miesięcy.
5. Likwidacja strefy płatnego parkowania w Chrzanowie do 31 sierpnia 2020 roku.
6. Zakup i dystrybucja bezpłatnych maseczek wielokrotnego użytku pod każdy adres na terenie Gminy Chrzanów.
7. Zniesienie opłaty stałej za Żłobek Miejski za czas zamknięcia żłobka.
8. Uruchomienia na Hali Sportowej w Chrzanowie punktu szycia maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców. Materiał i maszyny zakupione przez gminę i sponsorów. Szyją pracownicy gminnych instytucji i wolontariusze.
9. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup urządzenia EBUS, pomagającego w szybkiej i skutecznej diagnozie chorób płuc. Wartość urządzenia ok. 400 tys. PLN.