Bocheński

BOCHNIA

W związku z pandemią koronawirusa COV-19 i związanych z tym utrudnień, szczególnie dla branż świadczących różnego rodzaju usługi, Urząd Miasta Bochnia informuję, że podjęto działania polegające na udostępnieniu możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta ws. odroczenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty lub umorzenia należności wynikających z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę za okres zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19.

Jednocześnie informujemy, że termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za 2020 rok przedłużony został do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia

ULGA W CZYNSZU

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel.: 14 614 91 41 i 14 614 91 43.

ULGA W PODATKACH

Zamieszczamy też informację dot. zobowiązań podatkowych, wraz z możliwościami ułatwień wynikających pandemią COVID-19. Dla ułatwienia jakie informacje powinny się w takim wniosku znaleźć publikujemy szereg dokumentów towarzyszących jednocześnie informując, iż dotychczas złożone wnioski są rozpatrywane, a w przypadkach ewentualnego braku niezbędnych danych, będziemy się zwracać do wnioskodawców o ich uzupełnienie.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel.: 14 614 91 26 i 14 614 91 27.

Źródło: http://bochnia.eu/

WRÓĆ