Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
Jednocześnie przypominamy, że pracownicy oraz zleceniobiorcy oświadczenia dotyczące wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego składają do swojego pracodawcy/zleceniodawcy. Bezpośrednio do ZUS wnioski składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Źródło: praca.gov.pl
WRÓĆ