MAŁOPOLSKA

Nowe informacje o pomocy i naborze wniosków można znaleźć na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz RPO Małopolska.

Wsparcie dla firm z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020

Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Małopolski będą mogły korzystać ze środków w Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 na nowy mechanizm wspierający małopolskie firmy, które ucierpiały z powodu epidemii. Środki te pochodzą z Funduszy Europejskich.

Samorząd Województwa wyznaczył dwa priorytety w działaniach, które mają na celu chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii: utrzymanie miejsc pracy (192 mln zł) i wsparcie biznesu (ponad 35 mln zł na korzystne pożyczki obrotowe).

Obecnie opracowywane są szczegółowe rozwiązania, które muszą mieć podstawę prawną, czyli program pomocowy wydany przez władze państwa członkowskiego – w przypadku Polski przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Małopolska zgłosiła do tego programu obydwie formy wsparcia firm, o których mowa  w pakiecie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

 1. Dotacje z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek obrotów:

Założenia pakietu dotacyjnego:

 • brak ograniczeń sektorowych;
 • konieczność wykazania, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019;
 • prosty mechanizm wdrożeniowy, prosty wniosek o wsparcie, ograniczony do informacji niezbędnych, aby zapewnić zgodność z prawem,
 • brak konieczności tworzenia rozbudowanych projektów przez wnioskujące podmioty;
 • najprawdopodobniej mechanizm będzie obsługiwany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ale prosimy tam nie dzwonić po informacje na obecnym etapie.
 1. Pożyczki na cele obrotowe

Założenia pakietu pożyczkowego:

 • bardzo niskie oprocentowanie pożyczek;
 • możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji);
 • obsługę przez operatora wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Środki finansowe na ten cel już są na rachunkach w BGK. Dalszy etap to dopracowanie produktu finansowego (również musi być oparty o program pomocowy) oraz wyłonienie pośrednika finansowego.

W tym momencie procedury są na etapie tworzenia mechanizmów, które pozwolą na sprawną dystrybucję środków.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Fundusze a koronawirus lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (dotacja bezzwrotna – bon rekompensacyjny, pożyczka płynnościowa) – Kliknij.

Zdalne porady specjalistów do spraw Funduszy Europejskich

Nie wychodząc z domu można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów do spraw Funduszy Europejskich. Dowiedz się jak pozyskać unijne wsparcie.

Wszystkie niezbędne informacje zdobędziesz poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pomocą Skype-a. Skorzystaj już dziś!

Infolinia:  (12) 616 06 16
Mail: fem@umwm.malopolska.pl
Skype:
Punkt Informacyjny w Tarnowie:
Login: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl
Punkt Informacyjny w Nowym Targu:
Login: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl
Punkt Informacyjny w Nowym Sączu:
Login: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl
Punkt Informacyjny w Chrzanowie:
Login: fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl
Punkt Informacyjny w Krakowie:
Login:  fem@umwm.malopolska.pl

Źródło informacji: www.malopolska.pl

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ POMOC Z PFRON

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19