Badania nastrojów społecznych

„Wyniki badań pokazujących obawy polskiego społeczeństwa odnośnie do przyszłości są katastrofalne. Polacy spodziewają się, że zostaną bez pieniędzy i bez pracy, a gospodarka zanurkuje. Wprowadzane przez rząd różne tzw. tarcze, które mają chronić firmy w czasie pandemii koronawirusa, nie uspokoiły Polaków. – Nie wierzymy w skuteczność proponowanych rozwiązań. Zaufanie do państwa jest niskie – komentuje dr Sławomir Dudek, autor badań i główny ekonomista Pracodawców RP.”

Pełną treść artykułu można znaleźć tutaj:
https://www.forbes.pl/gospodarka/nastroje-spoleczne-w-polsce-w-kwietniu-2020-badanie-irg-sgh-i-zpf-dr-slawomir-dudek/4mdqnw7